Program

Konferencja

„Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”

Data i miejsce: 17 maja 2017, Warszawa, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56

Organizatorzy: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Orange Polska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Patronat: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Partnerzy: Sieć KPK, Enterprise Europe Network, Climate – KIC, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Stowarzyszenie Top 500 Innovators,  Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Klastry Polskie

Cel konferencji:  Stworzenie ogólnopolskiego forum dyskusji, wymiany najlepszych praktyk oraz strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznego tworzenia strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle. Prezentacja najlepszych praktyk firm aplikujących z sukcesem w Horyzoncie 2020.

Program

09:30 – 10:00     Rejestracja uczestników/ kawa powitalna

Sesja I: B+R w przemyśle i budowie gospodarki
Moderacja: Zygmunt Krasiński, Dyrektor KPK PB UE

10:00 – 11:00     Prelegenci:

Sławomir Tokarski – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Komisji Europejskiej
Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju (tbc)
Piotr Muszyński – Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Strategii i Transformacji
Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Piotr Zakrzewski – Wicedyrektor, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

11:00 – 11:30     Przerwa kawowa

Sesja II: Skuteczne B+R a strategie rozwoju firm
Moderacja: Sebastian Grabowski, Orange Polska

11:30 – 12:30     Prezentacje firm:

Case MŚP:
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych FASADA Sp. z o.o. – Agnieszka Łukaszewska, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
FUNDINGBOX ACCELERATOR Sp. z o.o. – Anna Dymowska, Partner

Case duże przedsiębiorstwo:
KGHM Polska Miedź S.A. – Piotr Spaliński, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji
PGNiG  SA – Maciej Szota, p.o. Dyrektora, Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
PKN ORLEN SA – Marcelina Wojciechowska, Dyrektor Wydziału Badań i  Rozwoju Nowych  Technologii
SYNTHOS S.A. – Jarosław Rogoża, Członek Zarządu

Sesja III: B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą
Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora KPK PB UE

12:30 – 13:30     Prezentacje firm:

Case MŚP: laureaci grantu Instrument MŚP w Horyzoncie 2020
SOLACE Sp. z o.o. – Bartłomiej Głowacki, Współzałożyciel
SAULE TECHNOLOGIES Sp. z o. o. – Artur Kupczunas, Wiceprezes
NAPIFERYN BIOTECH  Sp. z o.o. – Magdalena Kozłowska, Prezes

Case duże przedsiębiorstwo:
TAURON Polska Energia S.A. – Paweł Poneta, Zespół Badań i Rozwoju, Kierownik
MOSTOSTAL Warszawa S.A. – Piotr Dymarski, Zespół Badań i Rozwoju

13:30 – 14:30     Przerwa lunchowa/networking/stoiska eksperckie

14:30 – 16:00   Warsztaty równoległe:

I. Modele biznesowe B+R w przemyśle. Wymiana dobrych praktyk (uczestnictwo za zaproszeniem) – Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE, Sebastian Grabowski Orange Polska

II. ABC Business Model Canvas dla aplikujących o Instrument MŚP – Anna Nikodym-Bilska, Joanna Wieleba, Stowarzyszenie Top 500 Innovators

III. Sto pytań do – oferta Regionalnego Programu Operacyjnego dla firm – Agnieszka Zalewska, Bogdan Buczyński, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

IV. Jak skutecznie zarządzać własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – strategie ochrony – Piotr Zakrzewski, Urząd Patentowy RP

V. Kreatywnie, inspirująco, profesjonalnie. Wprowadzenie do Design Thinking – Joanna Szustakiewicz, Patrycja Radek, Stowarzyszenie Top 500 Innovators

VI. Warsztaty dla posiadaczy certyfikatu Seal of Excellence w ramach Instrumentu MŚP – Monika Antonowicz, PARP; Piotr Sołowiej, Milena Piątkowska, Katarzyna Czerwińska-Walerowicz, Jacek Smyła, NCBR

VII. Jak znaleźć partnerów i rozwijać biznes na rynkach międzynarodowych? – Agnieszka Promianowska, Piotr Sochoń, Mariusz Idzikowski, Enterprise Europe Network/Departament Promocji Gospodarczej PARP

16:00 – 18:00      Sesja networkingowa

Konferencja dostępna online. Usługa transmisji wydarzenia współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Organizatorzy

Patroni

Partnerzy

Patron Medialny