Konferencja

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”

Poznaj tych, którzy odnieśli sukces, tworzą i wdrażają wyniki badań, zdobywają granty i dołącz do nich. Zainspiruj się. Powiedz nam, co zmienić, aby polski przemysł mógł budować swoją przewagę na badaniach i rozwoju.

Konferencja dedykowana jest dla ponad 200 przedstawicieli polskich firm od start-upów, przez małe i  średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy, które działają lub planują swoją aktywność w obszarze badań i rozwoju, jak również tych, którzy są beneficjentami i aplikującymi o środki z Programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy także przedstawicieli instytucji naukowych oraz administracji publicznej.
Celem wydarzenia jest stworzenie ogólnopolskiego forum dyskusji, wymiany najlepszych praktyk oraz strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznego tworzenia strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, aplikowania o środki oraz wdrażania wyników badań do gospodarki.

Kolejnym istotnym zagadnieniem, któremu będzie poświęcone wydarzenie, jest efektywna komunikacja i rozpowszechnianie wyników badań oraz budowanie marki B+R w kraju i za granicą. Naszym zamiarem jest nie tylko dostarczenie firmom niezbędnych informacji, ale także podnoszenie ich kompetencji, które wesprą proces skutecznego aplikowania o te środki. Stąd sesjom plenarnym towarzyszyć będzie cykl warsztatów.
Doświadczenia zebrane podczas konferencji pozwolą na dalszą pracę nad rekomendacjami dla przedsiębiorstw, władz publicznych i samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych w zakresie skutecznego przygotowania strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, wdrażania i rozpowszechniania wyników badań oraz efektywnego aplikowania o źródła finansowania.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedsiębiorstwa z różnych sektorów (m.in.: ICT, energia, chemia, przemysł drzewny, transport, budownictwo, surowce mineralne itp.) realizujące bądź posiadające potencjał do realizacji prac B+R, jak również przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej, instytucje finansujące prace badawcze i rozwojowe, beneficjentów Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz przedstawicieli Sieci KPK.


Organizatorzy

Patroni

Partnerzy

Patron Medialny